Salut!

 

Mă numesc Diana Valeanu. Am studiat design industrial la Universitatea Tehnică a Moldovei. Sunt interesată de tot ceea ce înglobează în sine noţiunea de artă şi de ceea ce are tangenţe cu activitatea artistică.

Ultimele Proiecte / Toate Proiectele